Peter Schouten


Welkom op mijn persoonlijke website.


Ieder mens is een schakel in een groter geheel. Elke schakel is belangrijk. Wanneer één schakel ontbreekt stopt het proces. Door elke schakel te onderkennen en te waarderen is een proces succesvol.